Mr. M.C. Levy

Mirjam Levy heeft voordat zij in dienst trad bij Seebregts en Saey, ervaring opgedaan bij het Joegoslavië tribunaal in Den Haag, de Nederlandse delegatie bij de Verenigde Naties in New York en de rechtbank in Rotterdam.
Zij heeft een algemene strafpraktijk met bijzondere nadruk op:

  • internationale strafzaken, waaronder uitleveringen
  • geweldsdelicten
  • tuchtrecht
  • ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
  • penitentiaire kwesties

Mirjam is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten.